NIMBOW

PRIVACY NOTICE NIMBOW

Ons privacybeleid   

Nimbow erkent dat u privacy en veiligheid verwacht als het gaat om informatie die u persoonlijk identificeert en waarmee u individueel kan worden benaderd ("Persoonlijke informatie"). We hebben het volgende online privacybeleid aangenomen omdat we de noodzaak begrijpen om de informatie te beschermen die u ons op onze websites verstrekt. Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens via onze website, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf. 

Waarom we u om uw informatie vragen

Nimbow verzamelt en bewaart enkel persoonlijke informatie over u wanneer u met ons per e-mail communiceert (we zullen uw e-mailadres verzamelen), wanneer u uw contactgegevens achterlaat via onze website of wanneer u onze dienstverlening gebruikt (naam, telefoonnummer en e-mailadres). Wij gebruiken die informatie om zaken met u af te handelen en gevraagde diensten aan te bieden, evenals verbetering van de dienstverlening, contact en onderzoek.

Hoe wij uw informatie beschermen

De informatie die we van u ontvangen, is beschermd tegen ongeautoriseerde toegang zodra we deze hebben ontvangen. We beperken de toegang tot uw informatie tot diegene die een zakelijke reden hebben om er toegang tot te krijgen.  Ondanks onze voortdurende en evoluerende inspanningen om uw persoonlijke informatie te beschermen, kunnen wij de veiligheid van uw Persoonsgegevens niet garanderen. U erkent en gaat ermee akkoord dat wij een dergelijke garantie niet geven.

Data opslag

Nimbow gebruikt mogelijks externe leveranciers om de dienstverlening uit te voeren. Hoewel Nimbow eigenaar is van de databases, behoudt u alle rechten op uw gegevens.

Auteursrecht en Handelsmerk Informatie 

Tenzij anders vermeld, zijn alle materialen weergegeven op de site, met inbegrip van maar niet beperkt tot, alle teksten, software, afbeeldingen, foto’s, grafieken, illustraties, video, geluid, muziek, namen, technisch ontwerp, interfaces, interactieve elementen, digitale bestanden, logo’s en handelsmerken (“Auteursrechtelijk beschermd materiaal”) eigendom van Nimbow, gelieerde ondernemingen, klanten of derde partij licentieverleners en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en anderen. Elk gebruik van de Site of de eigen materialen, behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in dit privacybeleid, met inbegrip van reproductie, wijziging, reverse engineering, distributie, doorgifte, verspreiding, uitzending, reposting, herdrukken, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Nimbow en / of de relevante derde partij, is ten strengste verboden.

 Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen de Onderneming en U. Wij houden een marge aan van max. 5 jaar. Indien u binnen deze tijd geen nieuwe bestellingen plaats of wij op geen andere wijze contact gehad hebben zullen uw gegevens verwijderd worden uit ons bestand.

 Uw rechten

Recht van toegang en inzage:

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van Uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Wij van Uw persoonsgegevens maken.

Recht van verbetering, verwijdering en beperking:                                                                                

U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Nimbow. Daarnaast heeft U steeds het recht om Ons te verzoeken Uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.Recht van verzet:

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heeft U steeds het recht om U te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.Recht van vrije gegevensoverdracht:

U beschikt over het recht om Uw Persoonsgegevens die door Ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.Recht van intrekking van de toestemming:

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht om die toestemming in te trekken. Uitoefening van uw rechten: U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@nimbow.be, per post naar Nimbow – Quinten Matsijslaan 13 – 2840 Reet of door gebruik te maken van het onderdeel “Contacteer ons” op de Website, mits bijvoeging van een kopie van Uw identiteitskaart.Automatische beslissingen en profiling:

De verwerking van Uw Persoonsgegevens omvat geen profiling en U zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.Recht om klacht in te dienen:

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be. Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien U schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kunt U een vordering tot schadevergoeding instellen.

Cookies

We gebruiken cookies.  Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. We gebruiken cookies zodat onze website u kan onthouden en u inhoud kan bieden die u waarschijnlijk zult vragen. We gebruiken ook cookies om statistische informatie over onze website te verzamelen, zoals de tijd die gebruikers op een site doorbrengen en de pagina's die ze het vaakst bezoeken. Die statistieken bevatten geen persoonlijke informatie.  Welk types cookies gebruiken we?

Cookies kunnen in de vorm of sessie-cookies of permanente cookies zijn. Sessiecookies worden van uw computer verwijderd wanneer u uw webbrowser sluit. Permanente cookies blijven op uw computer staan tot ze zijn verwijderd of totdat ze hun vervaldatum hebben bereikt. We gebruiken de enkel volgende, niet-functionele cookies: Analytische / prestatiecookies: Deze helpen ons om de manier waarop onze website werkt te verbeteren, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat gebruikers gemakkelijk vinden wat ze zoeken. Deze statistieken bevatten geen persoonlijke informatie.

Uw toestemming om cookies te gebruiken en hoe blokkeert u cookies?

Door onze website te gebruiken op een computer of mobiel apparaat, gaat u akkoord met onze Privacy en Cookies. In de meeste browsers kunt u echter cookies weigeren. U kunt onze cookies blokkeren door de cookies in uw browser in te stellen. U kunt meer informatie vinden over cookies en hoe u ze kunt verwijderen en beheren op www.aboutcookies.org of klik op Help in uw browsermenu.

Hoe we het cookiebeleid kunnen wijzigen

We kunnen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken. De uitgavedatum wordt bovenaan dit beleid vermeld. Veranderingen in de technologie, de wetgeving en de richtlijnen van de autoriteiten kunnen vereisen dat u de activiteiten kent die wij ondernemen wanneer deze uw privacy-rechten schendt. U moet deze pagina af en toe controleren om er zeker van te zijn dat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

Links naar andere websites

Onze websites kunnen links bevatten naar en van andere websites. Sommige links kunnen de vorm hebben van display-advertenties. We kunnen niet garanderen dat andere websites dan onze websites uw persoonlijke gegevens respecteren en beschermen zoals wij dat doen. Voor uw eigen bescherming dient u de privacy-verklaringen / het beleid van andere websites te lezen en te lezen wanneer u ze bezoekt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere websites dan onze websites. ‍

Uw toestemming

Wanneer u ons persoonlijke gegevens verstrekt, stemt u in met het verzamelen en gebruiken van deze informatie door Nimbow.

Disclosure

Wij zullen uw persoonlijke informatie niet verkopen of verspreiden, behalve om producten of diensten te leveren die u hebt aangevraagd, wanneer we toestemming hebben, of indien het noodzakelijk is om informatie te delen om onderzoek te doen naar illegale activiteiten, vermoeden van fraude, situaties waarbij mogelijke bedreigingen voor de fysieke veiligheid van een persoon, schendingen van Servicevoorwaarden of anderszins wettelijk vereist.

Bedrijfsoverdrachten

Als Nimbow, of nagenoeg al zijn activa werden verworven, of in het onwaarschijnlijke geval dat we failliet gaan, is persoonlijke informatie een van de activa die worden overgedragen aan of overgenomen door een derde partij. U erkent dat dergelijke overdrachten kunnen voorkomen, en dat een overnemer van Nimbow de Persoonlijke Informatie kan blijven gebruiken zoals uiteengezet in dit beleid. ‍

Data-integriteit

Nimbow verwerkt persoonlijke informatie alleen voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld en in overeenstemming met dit beleid of een toepasselijke dienst-specifieke privacyverklaring. We evalueren onze procedures voor het verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens om ervoor te zorgen dat we alleen de persoonlijke informatie verzamelen, opslaan en verwerken die nodig is om onze services te leveren of te verbeteren. We ondernemen redelijke stappen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke informatie die we verwerken accuraat, volledig en actueel is, maar we zijn afhankelijk van onze gebruikers om hun persoonlijke informatie bij te werken of te corrigeren wanneer dat nodig is. ‍

Framework

We houden ons aan de General Data Protection reglementering en privacyprincipes van kennisgeving, keuze, verdere overdracht, beveiliging, gegevensintegriteit, toegang en handhaving. ‍

Handhaving

Nimbow wordt bemand om de activiteiten en accounts van onze klanten te ondersteunen en de algemene voorwaarden van onze gebruikersovereenkomst te handhaven. Nimbow kan de diensten opschorten en / of beëindigen wegens schending van deze voorwaarden of op een manier die niet overeenkomt met de servicevoorwaarden. Nimbow werkt intern nauw samen met alle medewerkers om ervoor te zorgen dat het beleid wordt nageleefd. Nimbow evalueert regelmatig of het voldoet aan dit beleid. Aarzel niet om uw eventuele vragen omtrent dit beleid of over de behandeling door Nimbow van persoonlijke informatie te stellen door contact met ons op te nemen via deze website. Wanneer we op dit adres formele schriftelijke klachten ontvangen, is het het beleid van Nimbow om contact op te nemen met de gebruiker over zijn of haar zorgen. We zullen samenwerken met de juiste regulerende instanties om eventuele klachten met betrekking tot de overdracht van persoonlijke gegevens op te lossen die niet tussen Nimbow en een persoon kunnen worden opgelost.{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x